REDACTIE GNKK 2023

Margitte Verwoerdt

Hoofdredacteur

Optreden als ‘matchmaker’ in de (internationale) kunstwereld, is waar mijn passie en drijfveer ligt. Ik heb kennis en ervaring opgedaan bij verzamelaars, in de handel, bij galeries en als specialist bij veilinghuis Bonhams. Sinds 2018 werk ik als zelfstandig kunsthistorica, adviseur en curator, met de focus op moderne en hedendaagse kunst. De afgelopen jaren ben ik mij als inhoudelijke verbinder gaan richten op de verkoop en het ‘plaatsen’ van kunst. Ik adviseer instellingen, gemeentes, kunstbeurzen en bedrijven over samenwerkingen, programmering en strategie voor collectieopbouw.

Beeld: Pieter Bas Bouwman

Gisbert van Baalen

Mijn kracht ligt in het vertellen van verhalen, bedenken van ideeën en deze omzetten in een product. Na een korte carrière in de haute technologie bedacht en lanceerde ik de podcasts Dat kan mijn kleine nichtje ook, samen met Noortje Veldhuizen, en De Vogelspotcast met Arjan Dwarshuis. Vanuit een kunstkelder in LOODS6 richtte ik Café Pittoresk op: een culturele ontmoetingsplek voor kunstenaars, liefhebbers en nieuwsgierigen in Amsterdam-Oost, geïnspireerd op een gelijknamig café uit de Russische avant-garde. Vanuit Café Pittoresk organiseer ik tentoonstellingen en geef ik kunstadvies.

Merel van Helsdingen

Nxt Museum in Amsterdam (2020), dat ik samen met Natasha Greenhalgh en trouwe, gepassioneerde adviseurs vanaf de grond heb opgebouwd, is het eerste museum in Nederland dat gewijd is aan New Media Art. Het brengt kunst en technologie samen en verkent de grenzen van de functie van een museum in dit digitale tijdperk. Tegelijkertijd biedt het ruimte aan onderzoek, educatie, experiment en creatie. Sinds 2020 promoot ik actief digitale kunstenaars; verzamel Ik NFT’s en sinds 2020 onderzoek en bevraag ik de mogelijkheden van Web 3.

Andrea Davina

De rode draden in mijn werk zijn connecting people, impact, art and finance, waarbij ik geloof dat kunst in samenwerking met andere disciplines een grote bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Zo is feminisme meer dan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het gaat over gelijke kansen voor iedereen. Als directeur van het Niemeijer Fonds zie ik veel talentvolle kunstenaressen, waaruit ik opmaak dat vrouwen echt niet naakt hoeven te zijn om in het museum te kunnen hangen.

Rubiah Balsem

Als strategisch adviseur, beschermvrouw en bestuurslid van verschillende culturele instellingen ben ik pleitbezorger voor culturele ecosystemen waarin burgers co-creator zijn en kunstenaars aanjager van positieve verandering. Samen dragen zij bij aan ons sociale, economische en culturele kapitaal. Een divers ecosysteem kenmerkt zich door de bereidwilligheid om cultuur te begrijpen, de ander te ontmoeten en alle soorten talen —waaronder spiritualiteit — te integreren.  

Stephanie Schuitemaker

‘Art is of value to the extent that it touches you’ – Okakura Kakuzo, ‘The Book of Tea’

Deze filosofie vormt mijn praktijk. Vanuit Strøm begeleid ik mensen in het bekrachtigen van hun relatie met kunst, architectuur en objecten die ons dagelijks leven vormgeven en verrijken. Daarnaast leid ik het Nederlandse hoofdstuk van de stichting Outset. Wij financieren kunstprojecten die de Zeitgeist reflecteren en die waarde toevoegen voor alle betrokken partijen.

Ik ben zelf gefascineerd door kunst in de breedste zin die mijn dagelijkse bewegingen doet veranderen en mijn bewustzijn versterkt.

Mirjam Deen

Ooit ben ik begonnen als kunstadviseur bij Cultuur en Ondernemen, een kenniscentrum voor ondernemerschap in de culturele sector.  Met groot enthousiasme werk ik inmiddels tien jaar in de kunstwereld. Aanvankelijk was ik kunstprogrammeur, curator en kunstproducent. Sinds ik mijn roeping heb gevonden als kunstadviseur voor privépersonen en bedrijven, bezoek ik zo veel mogelijk galerieën en musea om mijn klanten optimaal te kunnen adviseren over hun kunstaankopen. In 2018 publiceerde ik samen met Lisa Maschhaupt De Amsterdame, een stijlgids voor de hedendaagse Amsterdamse vrouw.

Marc-Jan van Laake

Onafhankelijk kunstadviseur sinds 2002. Ik geef regelmatig lezingen over verzamelen, kunstadvies, ethiek in de kunsthandel en vintage fotografie. Een van mijn lezingen, over gedragscode in de kunsthandel, leidde in 2013 tot mijn lidmaatschap van APaA, ‘s werelds bekendste vereniging van kunstadviseurs. De afgelopen tien jaar werkte ik ook als adviseur en curator voor de bedrijfsverzameling van Allen & Overy Nederland. Mijn interesse en focus is breed: van het 19e-eeuws Impressionisme en 20e-eeuws Modernisme tot Hedendaagse Kunst in al haar verschijningsvormen.

Cathelijne Blok

Tijdens het schrijven van mijn Masterscriptie Kunstgeschiedenis ging ik op zoek naar een eigen invulling van het begrip feminisme. Deze zoektocht mondde uit in het online & offline feministische kunstplatform ‘TheTittyMag’. Hier creëer ik samen met het Tittymag-team op een creatieve manier een veilige dialoog rondom inclusiviteit, empowerment en feminisme om mensen te inspireren en te verbinden (zo heb ik een speciale VR-expositie ontwikkeld voor Cosmopolitan, de allereerste online editie van Vincent op Vrijdag X The Tittymag over vrouwen in de kunst, een feministische kunstinstallatie in Youseum, ging ik samenwerkingen aan met commerciële en creatieve bedrijven als VanMoof tot aan Houthoff, en deed ik ervaring op als (eind)redacteur/ regisseur van meerdere producties). Verder geef ik kunstlezingen, schrijf ik columns en maak ik podcasts. De eerste TittyMag NFT-collectie is net gelanceerd en ik ben bezig met mijn tweede boek over kunst bij Uitgeverij Podium.